Underleveranser


Vakuuminjicering

En vakuuminjicerad produkt är ekonomiskt gynnsam även vid lägre volymer. Produkten erhåller god styrka. Vakuuminjicering, eller infusion, är en sluten tillverkningsprocess för tillverkning av kompositer. Fiber och eventuellt kärnmaterial placeras torrt i formen som försluts med en vakuumbag. Med hjälp av vakuum sugs matrisen in i formen och väter fibern.

 


Vakuuminjicerade detaljer - användningsområden

Användningsområdena för armerade plaster är många. Materialet medger stor flexibilitet, stora möjligheter vid utformning, det är enkelt att konstruera även i små volymer. Armerade plaster har även hög tålighet mot omgivande miljöpåverkan och armerade med mer exklusiva fibrer, har armerade plaster mycket bra mekanisk prestanda. Det största användningsområdet för armerad plast är i marina tillämpningar, främst mindre båtar, då oftast i glasfiberarmerad polyester som utnyttjas för det låga priset och god vädertålighet men även större fartyg, militära och civila, har börjat byggas av armerad plast. Armerad plast utnyttjas även i stor omfattning i byggindustrin främst glasfiberarmerade polyester.