Hydrokoptern Arctic AntArctic Ant är midjestyrd och byggd i två moduler, den ena rymmer förarkabin med plats för 4-6 personer samt eventuellt en patientbår. På den andra modulen är motorn placerad, vilket gör att bullernivån är avsevärt lägre, samt att farkosten har en avsevärd fördel i och med att den är midjestyrd.


Teknisk information
Bilder
Presentationsvideo