Injicerad midjestyrd hydrokopter för yrkesbruk

Arctic Ant är namnet på ett företag men också på en revolutionär hydrokopter ämnad för professionella yrkesanvändare så som lotsverk, kustbevakningen, postservice, försvarsmakten, turism, brandväsendet och andra som är i behov av en säker transport oberoende av väder och förhållande.

Arctic Ants styrka under vägen till framgång har varit fartygets otroliga förmåga att röra sig framåt i svåra is- och vattenförhållanden.

Referenser: FinnPilot SFV (Sjöfartsverket), Gränsbevakningsväsendet, Kuopion Pelastuslaitos (Kuopio räddningsverk)